Revize, školení a servis VTZ

Revize plynových zařízení

U plynových zařízení provádíme revizi výchozí, dále pak revizi provozní a následné kontroly dle vyhlášky č. 85/1978 Sb.

Provádíme revize na těchto vyhrazených plynových zařízení:

 • plynová zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů – regulátory a regulační stanice

 • domovní a průmyslové plynovody

 • spotřebiče na plynná paliva pod 50 kW, spotřebiče na plynná paliva nad 50 kW

Revize tlakových zařízení

Vyhrazená tlaková zařízení určuje vyhláška č. 18/1979 Sb.

Tlakové nádoby stabilní

Na tlakových nádobách se provádí:

 • výchozí revize – u nádob nových, rekonstruovaných, nebo opravených, u nichž došlo ke změně použití, nebo přemístění

 • provozní revize – do dvou týdnů od zahájení provozu nádoby, po 1 roce provozu, nejméně 1x za 2 roky u nádob chladících zařízení

 • vnitřní revize – po 5 letech provozu a v případech uvedených v článku č.94 ČSN 69 0012

 • zkouška těsnosti – po každé vnitřní revizi a v případech uvedených v článku č.107 ČSN 69 0012

 • tlaková zkouška – po 9 letech provozu a v případech uvedených v článku č.117 ČSN 69 0012

Parní a kapalinové kotle 3. a 4. třídy

U kotlů jsou provozovatelé povinni v rámci preventivní údržby provádět:

 • provozní revize – nejpozději po 3 měsících provozu, po přestávce delší něž 2 měsíce musí být provedena provozní revize před uvedením do provozu

 • vnitřní revize – nejpozději po 1 roce provozu a v dalších případech uvedených v článku č.98 ČSN 07 0710

 • zkouška těsnosti – po každé vnitřní revizi kotle a v dalších případech uvedených v článku č.117 ČSN 07 0710

 • tlaková zkouška – po 9 letech provozu, po provozní přestávce delší 2 let a v dalších případech uvedených v článku č.124 ČSN 07 0710

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen

Dle vyhlášky č. 91/1993 – k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

Pro účely této vyhlášky se rozumí nízkotlakou kotelnou objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden kotel parní s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa, nebo kapalinový s nejvyšší prac. teplotou kapaliny nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa.

Odborná prolídka nízkotlaké kotelny se provádí 1x za rok a v případech uvedených v §16 vyhl. č. 91/1993.

Obsluhou těchto kotelen může být pověřena pouze osoba odborně způsobilá tj. držitel osvědčení topiče nízkotlakých kotelen. Zkoušky a vydání osvědčení topičů provádíme.

Školení

Provádíme školení:

 • obsluhy plynových zařízení

 • obsluhy tlakových nádob stabilních

 • topičů a obsluhy nízkotlakých kotelen

 • přípravné školení pro získání průkazu topiče parních a kapalinových kotlů 3. a 4. třídy

Ve všech výše zmíněných oblastech poskytneme odborné poradenství v dané problematice.

Servis kotlů a dodávka komponentů

Provádíme servis a opravy vyhrazených tlakových a plynových zařízení (kotle, potrubí, armatury, tepelné celky). Naši pracovníci jsou profesionálové s mnohaletou praxí v oboru.

Zároveň dodáváme široký sortiment průmyslových armatur, kotlů na tuhá paliva a příslušenství pro topení, tlakových nádob, měřící techniky potřebné pro obsluhu, revize a servis tlakových zařízení.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, zpracování kalkulace provedeme zdarma.