Podlahové topení + radiátory

Jsme dodavatelem systému podlahového vytápění renomované společnosti IVAR.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. je dodavatelem kompletního systému teplovodního podlahového vytápění v rámci systému IVARTRIO, který mimo jiné nabízí i systémy rozvodů k otopným tělesům, sanitární rozvody a rozvody plynu ALPEX-GAS.

Podlahové vytápění, jako nízkoteplotní otopný systém, využívá pro dosažení požadované teploty v prostoru otopnou vodu o teplotě nižší, než s kterou pracují klasické systémy radiátorové. Při přenosu tepla do prostoru je využíván fyzikální proces sálání, při kterém se energie šíří do prostoru ve formě elektromagnetického záření, prostřednictvím naakumulované topné desky. Další nespornou výhodou podlahového vytápění je, že zabezpečuje rovnoměrné rozložení teploty v celém prostoru a po celé ploše místnosti.

A jaká je záruka na systém? Při použití uceleného systému IVARTRIO je poskytována záruka po dobu 10 let s podmínkou dodržení všech zásad přepravy, skladování, instalace a uživatelského provozního režimu.

Dále dodáváme a instalujeme deskové radiátory klasické i designové, včetně topných rozvodů.